doel-communityDoel van de community

Binnen het geheel aan media-educatie ligt voor de community filmdocenten de focus op het vak Film; het karakteristieke van de kunstvorm film, de vormentaal van film en film als expressiemiddel. De community filmdocenten is van mening dat filmeducatie het kunstonderwijs verrijkt en mediawijsheid bevordert. Voor ons ligt het zwaartepunt op het ontwikkelen van het zelf filmmaken door leerlingen. We gaan uit van de kerndoelen en eindtermen van beeldende vorming.

Wij onderschrijven onderstaand citaat van EYE door leden van netwerk filmeducatie:

'Het leren gebruiken van beeldtaal is essentieel in onze gemedialiseerde samenleving. Film is een zeer toegankelijk medium en ondersteunt mensen om al op jonge leeftijd de wereld te ontdekken, te begrijpen en zich er bewust van te worden. Daarnaast kan film, net als andere kunsten, ontroeren, vermaken en aan het denken zetten.

Door filmeducatie ontwikkelen mensen de kennis, vaardigheden en mentaliteit om film en beeldtaal te onderzoeken en te analyseren, de impact ervan en de invloed op de samenleving te kunnen begrijpen en zelf beeldverhalen te kunnen maken en publiceren.'

Het implementeren van het vak film.

De community biedt ondersteuning aan filmdocenten die het vak Film een plek op school willen geven en hun directie daar van willen overtuigen. Dit kan zijn of in de vorm van een eenmalige project of losse modules om filmische vaardigheden aan te leren dan wel als eindexamenvak binnen het kunstonderwijs.

  • Naast andere kunstvakken is Film ook een expressievak.
  • Als de filmproducten dan wel kleinschalig of als een evenement worden vertoond betekent dat publiciteit voor de school. Immers het vak Film kan niet zonder een podium.
  • Een school kan de visuele producten en resultaten van de leerlingen op de website van de school plaatsen, en zich zo onderscheiden van andere scholen.
  • Het structureel gebruik maken van film in het onderwijsaanbod is eigentijds en spreekt leerlingen aan.
  • De vaardigheid filmmaken kan gebruikt worden als verslaggeving en verwerkingsvorm bij andere vakken.

Uitdagingen voor het vak Film op school:

  • Als het vak Film geen plek heeft in het curriculum dan is de vraag waar een of meerdere modules film maken ondergebracht kunnen worden. Door tijdgebrek komt dan wellicht het beoogde doel van de combinatie van analyseren, creëren en reflecteren in het gedrang.
  • Barrières om filmlessen te kunnen aanbieden zijn door de verbeterde technische en financiële randvoorwaarden, zoals goedkope filmapparatuur, zijn er nauwelijks meer. Het probleem schuilt met name in het opleidings-en bekwaamheidsniveau van docenten op dit gebied. Er zijn geen professioneel geschoolde docenten bij gebrek aan een specifieke lerarenopleiding. Gepassioneerde filmdocenten hebben individueel een eigen leertraject gevonden.
  • De beschikbaarheid van beeldmateriaal voor educatief gebruik is zeer beperkt (auteursrecht)